FANDOM


Uram, ki fönt az égben lakozol a fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében.

Az emberek agyára áraszd el bölcsességed. Értsék meg valahára mi végből van az élet.

Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet. De előre csak a jó visz, a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember képedre alkotott! Utálja meg már egyszer mit maga alkotott.


Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát. Derűt és békességet. Mit el nem fúj az orkán s rontó tűz meg nem éget.

Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált: vedd ki Uram kezéből a keserű pohárt.

Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken.

Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver s élhessen szabadon e földön minden ember.

És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen: a népek közt, Uram nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek.

Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára s jótettének soha, csak bűnének volt ára.

Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak.

Sehol annyi virág és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat!

Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret: engem sújtasz, Uram, amikor őt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem! Fájdalma bennem ég! Szánd meg Uram Isten Attila nemzetét.

Adj békés aratást sok vérvetés nyomán. Nyugodjék meg kezed gondverte otthonán.

S ha áldásod e földön elért kicsinyt, nagyot: jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csöndes menedéket.

Csak akkora legyen, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakom patakra, fára, rétre.

Kenyér mellé naponta jusson egy szál virág s láthassam, amint Téged dicsér egy új világ...

Uram, ki fönt az égben lakozol fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki