FANDOM


Kőműves Kelemen

1982 Pepita LP (SLPX 17709)
2001 Hungaroton MK (17709)
Hungaroton CD (HCD 17709)

A oldal

01. Ébredés - Munkadal - Alkotni születtünk - Munkadal

02. A hitetlenség átka - Munkadal

03. Ballada a rossz asszonyról

04. Kelemen álma

05. A fogadalom

06. Szabad-e ölni?

07. Itt az idő

B oldal

08. Szerelemdal - Anna feláldozása - Munkadal - Áll a vár

09. Hazamegyek

10. Ballada a rossz asszonyról

11. Gyilkos vagy Kelemen

12. Kőműves Kelemen balladája

Bónusz dalok (szerzői demók)

13. Ballada a rossz asszonyról

14. Szabad-e ölni?

15. Itt az idő

16. A márványtábla

A hangfelvétel, a bónuszdalok kivételével, a Főnix Stúdióban készült 1982-ben.
Közreműködik:
Csoóri Sándor - duda, kontra
Zenei rendező: Szörényi Levente
Hangmérnök: Bohus János
Grafika: Szyksznian Wanda
Fotó: Keleti Éva

A felvétel újrakiadásához a korszerűsítést a "P" Stúdió készítette 2001-ben.
Hangmérnökök: Ottó Tivadar, Küronya Miklós
Szerkesztő: Galla Miklós
Eredeti grafika felhasználásával a kazetta borítót Kertész Dániel tervezte.
A 2001-es kiadáshoz nyújtott segítségükért köszönet a következőknek:
Bródy János, Rosta Mária, Kiss Miklós, Gittinger Tibor

2001 Hungaroton
www.hungaroton.hu
Terjeszti a Gong Express Kft.

A Kőműves Kelemenné balladáról

Az idők mélységeiben általános, elterjedt hiedelem, hogy a tárgyaknak lelke van mint az embernek. A földnek, az erdőnek, hegyeknek, folyóknak "szelleme" van és a "szellem" is magáénak tekinti ezeket. Ha az ember a "szellem" tulajdonát megzavarja, mert földet akar művelni vagy hajlékot építeni, akkor számítania kell a "szellem" bosszújára aki megsemmisítheti művét. Ezt elkerülni, a szellemet kiengesztelni csak áldozattal lehet. Minél nagyobb az építmény, a mű, annál erősebb a hiedelem.
A középkorból sok nagyobb építmény váratlan pusztulását őrzi a szájhagyomány. Ezekkel a katasztrófákkal párosul főleg Délkelet Európában és a Balkánon az emberáldozatok emléke. Erdélyben Déva várához kötődik Kőműves Kelemenné balladájának tragikus története. A tárgyilagosság megkívánja annak megemlítését, hogy a görög telepeseknek Erdélyben Déva volt egyházi és szellemi központja.
Viszont az összes európai "falba épített asszony" balladaváltozat közűl a magyar néphagyomány őrizte meg a legösszetettebb emberi tragédiát.
A balladák híradásait, bennük megfogalmazott társadalmi feszültségeket a XV-XVI. században énekmondók viszik egyik helyről a másikra.
Az általánosabb írásbeliség az énekmondók szerepét elhomályosítja. A regősök, igricek, hegedűsök arca a feledésbe merül. A balladák történeteit a nép tovább élteti szájról szájra. Hozzáteszi saját véleményét és élményeit a világról. Kissebb közösségekben tovább éneklik, újra és újra átélve és éreztetve a hajdanvolt történetek döbbenetét.

Novák Ferenc

A bónusz dalokról

A kazettán található utolsó négy dal különleges csemege a rajongóknak: a szerzők saját archivumából származó, eddig sehol nem publikált felvételek, melyeken Levente egy szál gitárral adja elő a rockballada néhány részletét. Ráadásul a legutolsó, A márványtábla című szerzemény a végleges műből kihagyták, s így csak eme "házi" változatban maradt fenn.

Kategória:Albumok