FANDOM


Magyar Örökség Díj

2006.06.26.

2006. június 24-én, szombaton adták át ünnepélyes keretek között negyvenharmadik alkalommal a Magyar Örökség kitüntető címet bizonyító okleveleket az Akadémia Dísztermében

A díjazottak:

•Komorán Együttes
•Élet és Tudomány című folyóirat
•Brusznyai Árpád tanár
•Degré Alajos jogtörténész
•Szabó Helga zenepedagógus, karnagy
•Genfi Magyar Könyvtár
•Sík Ferenc, a Nemzeti Színház egykori főrendezője

Az átadó ünnepségen megnyitó beszédet mondott Hámori József, ezt követően az egyes szakterület egy-egy kiváló ismerője tartott laudációt. A díjazottak névsora valamint az elhangzott laudációk hosszabb változata kötet formájában rendszeresen megjelenik, a mostani várhatóan a szeptemberi díjátadásra készül el.

A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ negyvenharmadik DÍJÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE

Forgatókönyv

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Díszterme
Időpont: 2006. 06. 24

IV. Díjátadás

Díjátadási ceremónia. 11.15

A díjátadás sorrendje (laudátor / díjátadó / átvevő): (1) Wohlmuth István / Dr. Schulek Ágoston / Koltay Gergely + 8 fő, (2) Staar Gyula / Dr. Fekete György / Gózon Ákos, (3) Pálinkás Vera / Bakos István / Brusznyai Margit, (4) Dr. Gál Gyula / Dr. Juhász László / Dr. Kajtár István, (5) Dr. Tóthpál József / Zelényiné dr. Kováts Annamária / Szabó Helga, (6) Dr. Ódor László / Poprády Géza / Szabó Zoltán és Meiti Szabó, (7) Kubik Anna / Juhász Judit / Sík Vera

Juhász Judit: Mielőtt kihirdetnénk az első ajánlást, hallgassunk meg három számot a Kormorán Együttes előadásában.

Juhász Judit: Felkérem Dr. Schulek Ágoston urat, a Bírálóbizottság tagját, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökét, hirdesse ki az első ajánlást.

Dr. Schulek Ágoston: „A beérkezett állampolgári javaslatok közül 2006. év második díjátadása alkalmából a ma elsőként átadásra kerülő díjat a Kormorán Együttesnek ajánlotta a Bírálóbizottság.” Felkérem Wohlmuth István színművészt a rövidített méltatás ismertetésére.
Laudáció után a Bírálóbizottság tagja a következőket mondja: „A Bírálóbizottság a Magyar Örökség kitüntető címre tett javaslatot azért, hogy az arra méltó Kormorán Együttes nemzettudatot erősítő művészete bekerüljön a »Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába«.

Juhász Judit: díjátadásunk eddigi gyakorlata szerint az első díjazottnál az Aranykönyvből olvassuk az oklevél teljes szövegét:

A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak,
jeles Bizottságot kérnek fel arra a célra,
hogy együtt munkálkodva
a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák.

A Magyar Örökség és Európa Egyesület által
ezen szándék szellemében megerősített bizottság
2006. június 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó

KORMORÁN EGYÜTTES NEMZETTUDATOT ERŐSÍTŐ MŰVÉSZETE
MAGYAR ÖRÖKSÉG, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz.

A Kormorán Együttes nevét az Aranykönyv őrzi.

Juhász Judit: Kérem Koltay Gergelyt, az Együttes vezetőjét és az Együttes tagjait, vegyék át az oklevelet és az aranyjelvényt (Átadó: Dr. Schulek Ágoston: 1 eredeti oklevél + 8 másolat, 9 jelvény).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki